Kinderboerderij De Klaprooshof Voorhout

Vrienden Kinderboerderij

Word Donateur

Steun de Kinderboerderij

Dankzij de steun van vrienden van de kinderboerderij en donateurs kan de kinderboerderij open blijven.
Lees meer...

Afdrukken
PDF

Jenaplanschool De Kring

Bezoek van twee groepen van Jenaplanschool De Kring aan de kinderboerderij in het kader van hun project jonge dieren.

Afdrukken
PDF

ORANJE FONDS en Kinderboerderijen gaan collecteren

Beste vrijwilligers van kinderboerderij De Klaprooshof mogen wij voor deze actie uw medewerking vragen, wat is er hand?

Het ORANJE FONDS, ( o.a. Van NL Doe dag) gaat collecteren dit willen ze in samenwerking met vrijwilligers doen van diverse kinderboerderijen. Deze samenwerking is voor beide partijen goed, zij hebben collectanten en wij (Kinderboerderij De Klaprooshof) krijgen maar liefst de helft van het door ons opgehaald geld. Dus geen algemene deling. Nee de helft van onze collecte, dus heel interessant om onze kas aan te sterke.

De collecte zal gehouden worden van 27 april tot en met 2 mei dus we hebben vele dagen/avonden om onze toegezgde wijken af te gaan.

Alle vergunningen, bussen, legitimatie bewijzen worden door het ORANJE FONDS geregeld.

Vanuit het bestuur van Stichting Kinderboerderij De Klaprooshof zal ondergetekende alles regelen en is tevens het aanspreek/ afhaal/ terugbreng adres van de bussen.

Als u ons wilt helpen die week geef u dan voor 8 april op met de volgende gegevens;

Voornaam , achternaam.

Woonadres.

Mobiel nummer.

Welke dag, dagdeel, avond u wilt collecteren ( alle straten zijn in het z.g. oude Dorp)

U dient tijdens de collecten een eigen origineel legitimatie bewijs mee te nemen ( als aanvulling op het door ons verstrekte bewijs)

GEEF U OP DAN KUNNEN WIJ DAARNA DE STRATEN INDELEN EN U VERDER OP DE HOOGTE BRENGEN ( HOUDEN)

Wij kunnen het geld goed gebruiken voor het behoud van onze kinderboerderij en VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK.

Namens het bestuur,

Bert Pilaszek

0614100860.

De kinderboerderij heeft de mogelijkheid om konijnen op te vangen van mensen die op vakantie gaan. Konijnenhotel Pluis biedt de mogelijkheid om maximaal tien konijnen per keer op te vangen, Lees meer...

Onze Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al het nieuws over de kinderboerderij en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Ons adres

Kinderboerderij De Klaprooshof
Klaprooshof (t/o 4) 2215DM Voorhout
info@kinderboerderijvoorhout.nl

Secretariaat
Klaprooshof 12 2215 DM Voorhout
NL60 RABO 0141 4141 11
Plan uw route